Aktualizacja - Lista uczestników została opublikowana.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Planowanie i rozwój usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2017 r.

  • Miejsce Konferencji: Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213 w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Nocleg dla osób spoza Warszawy: Hotel Reytan w Warszawie, ul. T. Reytana 6. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie konferencji przewidujemy wręczenie wyróżnień indywidualnych dla pracownika/pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS) wyłonionych na podstawie informacji zawartych we wnioskach przesłanych na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zgłoszenie na konferencję (w załączeniu) prosimy przesłać drogą mailową na adres ireneusz.lemanski@mcps.com.pl do dnia 27.10.2017 r. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona w dniu 03.11.2017 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o pilne poinformowanie organizatora o zaistniałej sytuacji. Osobą do kontaktu jest Pan Ireneusz Lemański, e-mail: ireneusz.lemanski@mcps.com.pl, tel. (22) 622 43 32 w. 43

Do pobrania:

Skan pisma

Ramowy program konferencji

Lista uczestników - 03.11.2017