W dniach 30 i 31 października 2017 roku, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 62a w Warszawie - przedstawiciele urzędów miast, gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej oraz spółdzielni socjalnych z terenu Mazowsza - na dwóch seminariach pod tytułem ,,Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień powyżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych” - przygotowują się do zacieśnienia przyszłej i bardzo potrzebnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami ekonomii społecznej.
Aby podkreślić rolę podmiotów ekonomii społecznej w życiu społeczności lokalnych - nasze Centrum w połowie października 2017 przeprowadziło już seminaria, dotyczące problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Wkrótce, 6 i 7 listopada 2017 - cykl ten zakończymy ostatnimi w bieżącym roku seminariami o podobnym charakterze - tym razem będą to propozycje konkretnych działań, skierowanych do młodzieży realizującej indywidualne programy usamodzielniania. Zapraszamy do udziału w naszych seminariach, szkoleniach i konferencjach, więcej informacji na naszej stronie (www: mcps) w oknach: Ekonomia społeczna, Szkolenia i konferencje, Aktualności.

 

szkolenlauzule