Dnia 2 listopada 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie rozpoczął się miesięczny cykl szkoleń jednodniowych pod nazwą „Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych”, adresowych do osób pracujących w zespołach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w grupach roboczych na terenie gmin województwa mazowieckiego.
Jeszcze w listopadzie br. planowana jest realizacja sześciu szkoleń o podobnej tematyce, a ich głównym celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie przedstawicieli rożnych grup zawodowych do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
W naszym pierwszym szkoleniu uczestniczyło 28 osób, które zwiększyły swoje umiejętności dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”, wymieniły się doświadczeniami pracy
z rodziną, w której występuje problem uzależnienia czy przemocy, omówiono niektóre zachowania i sytuacje ryzykowne prowadzące do nadużywania substancji psychoaktywnych.
Poza wiedzą o problemach rodzin poruszono także kwestię wypalenia zawodowego oraz ważną rolę i wagę zasobów osób profesjonalnie pomagających takich jak: predyspozycje, wiedza, kondycja psychiczna. Jednoznacznie podkreślono, że aby okazywać troskę i świadczyć profesjonalne wsparcie innej osobie, która jest w potrzebie - niezbędna jest dbałość osoby pomagającej o jej własne zdrowie w wymiarze psychicznym i fizycznym.
Za zorganizowanie szkoleń odpowiedzialny jest Wydział ds. profilaktyki uzależnień naszego Centrum. Zapraszamy kolejne osoby do wspólnej pracy i zawsze potrzebnej wymiany Państwa bogatych doświadczeń.

 

043