121

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” - konkurs „MALUCH+” 2018.

Program „MALUCH+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech takich jak: żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.
Dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego a także osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.mrpips.gov.pl