"Nowe technologie w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Zastosowanie narzędzi e-marketingu."

Link do szkolenia : TUTAJ

"Nowe technologie w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Zastosowanie narzędzi e-marketingu."

Informacje o szkoleniu zamieszczone są już na stronie poświęconej ekonomii społecznej.

Link: http://es.mcps-efs.pl/artyku%C5%82/szkolenie-emarketing