Decyzja władz państwowych okresu transformacji ustrojowej z dnia 21 listopada 1989 roku o utworzeniu ośrodków pomocy społecznej oraz zainicjowanie opracowania w 1990 roku nowej ustawy o pomocy społecznej została upamiętniona w naszym kraju ustanowieniem Dnia Pracownika Socjalnego - święta zawodów polegających na pomaganiu osobom i rodzinom w potrzebie między innymi poprzez świadczenie pracy socjalnej.*

Województwo Mazowieckie zainaugurowało obchody tego święta już 15 i 16 listopada 2017 roku Konferencją pt.: „Planowanie i rozwój usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”, która pod patronatem Marszałka naszego województwa odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uroczystego otwarcia tego wydarzenia dokonał Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Uczestnikami Konferencji, byli goście reprezentujący administrację rządową, sektor pozarządowy oraz przedstawiciele władz samorządowych, a w szczególności pracownicy socjalni oraz osoby zawodowo związane z mazowieckimi instytucjami i placówkami pomocy, polityki i integracji społecznej. Wprowadzenie w tematykę Konferencji stanowił wykład prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie pt: „Wyzwania i perspektywy rozwoju usług społecznych w kontekście realizacji lokalnej i regionalnej polityki społecznej". Wątek ten był kontynuowany podczas panelu dyskusyjnego, w gronie poszerzonym o przedstawicieli Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i praktyków z wybranych mazowieckich jednostek pomocy społecznej.
Po południu - Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wręczyła wyróżniającym się w roku 2017 pracownikom służb społecznych pamiątkowe podziękowania Marszałka, znane pod nazwą: „Zawsze pomocni”. Dzień pierwszy zakończył się krótkim folklorystycznym występem artystycznym.
A 16 listopada 2017 roku Elżbieta Bogucka - Zastępca Dyrektora MCPS zapoznała uczestników z planowanymi do realizacji w 2018 roku projektami i działaniami w obszarze polityki społecznej, kierowanymi do szerokiego grona odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin. Konferencja zakończona została dyskusją, poprzedzoną dwoma wykładami wysokich rangą i dorobkiem przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Pierwszy dotyczył rządowego programu Rodzina 500+, drugi usług społecznych wobec trendów demograficznych Mazowsza.

Z tej ważnej okazji - wszystkim osobom, dla których Dzień Pracownika Socjalnego jest Świętem - życzymy dalszych perspektyw rozwoju zawodowego, dobrego zdrowia i liczymy bardzo na udział Państwa w roku 2018 we wspólnych przedsięwzięciach, programach i projektach.

* „Praca socjalna jest zawodem bazującym na praktyce i dyscypliną akademicką. Celem jej działań są zmiany społeczne i rozwój społeczny, integracja społeczna oraz upodmiotowienie i usamodzielnienie osób i rodzin. Kluczowe dla pracy socjalnej są zasady sprawiedliwości społecznej, praw człowieka, odpowiedzialności publicznej oraz szacunku dla różnorodności. Praca socjalna - na podstawie jej teorii, nauk społecznych i humanistycznych oraz wiedzy lokalnej angażuje ludzi i struktury instytucjonalne w odpowiedzi na wyzwania życiowe i w celu zwiększania dobrostanu ( http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/)

 

1 1811

2 1811

3 1811

4 1811

5 1811

6 1811

7 1811

8 1811

9 1811

10 1811