W końcu ubiegłego tygodnia - 24 listopada 2017 roku w Drobinie w subregionie płockim, w ramach środków pochodzących z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - odbył się V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. Wydarzenie to zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasz Drobin we współpracy z Fundacją Zaczyn z Warszawy. Kongres skupił ponad 200 osób z ok. 35 miejscowości, wśród nich byli liderzy i aktywni członkowie organizacji pozarządowych, członkowie Rad Seniorów, urzędnicy administracji rządowej i samorządowcy z powiatu płockiego, Warszawy, Płocka, Legionowa, Marek, Ostrołęki, Pruszkowa, Starych Babic, Wołomina, Wyszkowa i Zielonki. Nasze Centrum oraz Zarząd Województwa reprezentował Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Inicjatywa ta była też okazją do przedstawienia rezultatów międzypokoleniowego projektu pn.: „Drobniej ma Sens”, dofinansowanego przez województwo mazowieckie, a zrealizowanego w bieżącym roku na terenie Drobina, Łącka, Bielska, Góry - przez Stowarzyszenie Nasz Drobin. Projekt polegał na integracji środowisk senioralnych poprzez organizowanie działań aktywizacyjnych i społecznych we współpracy z różnymi partnerami lokalnymi.

2 3011