Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/aktualnosci

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych - rekrutacja ogólnopolska.

  1. Katowice - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy).
  2. Szczecin - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (specjalność: praca socjalna z osobami starszymi).
  3. Warszawa - Specjalista pracy socjalnej, szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.