Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie przy współudziale z Zamawiającym – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniach 2–3 czerwca 2018 r. kongresu „OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA” dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

http://mcps.com.pl/przetargi/588-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-kongresu-ocaleni-do-pelni-zycia-mcps-pu-mo-4300-12-2018

...................................................................................................................................................................................................................................