Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

http://mcps.com.pl/przetargi/592-zorganizowanie-w-dniu-19-maja-2018-r-i-zlotu-wychowania-i-profilaktyki-mcps-pu-cm-4300-15-2018

........................................................................................................................................................................................................................