Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień (http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia):

- „WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ”

- „PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH”

...............................................................................................................................................................................................................................