Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/689-dzialalnosc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

..........................................................................................................................................................................................................................