Untitled2

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,

czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany,

obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością

/  Jan Paweł II ./

 

 

 

Szanowni Państwo!

Z okazji przypadającego na dzień 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia, a także podziękowania wszystkim Państwu, a zarazem każdemu z osobna, za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania
z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzymy, aby to co jest wpisane w Wasz zawód pracownika socjalnego, czyli niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosił Wam radość i satysfakcję, a także abyście Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

 

 

 

                                      Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2015 roku