Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji pn. „I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego” poświęconej roli pomocy społecznej we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w tym związanego z uzależnieniami.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń funkcjonowania grup samopomocowych, ich wpływ na funkcjonowanie osób z chorobą psychiczną. Wskazanie potencjalnych korzyści i możliwości, jakie przynosi tworzenie się grup samopomocowych oraz uzmysłowienie jaką rolę one pełnią w powrocie do społeczeństwa osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, również związanego z uzależnieniem.

Odbiorcami konferencji są osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej (OPS, ŚDS, PCPR, WTZ), służby zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/76-pultusk-i-mazowieckie-forum-samopomocy-osob-z-doswiadczeniem-kryzysu-psychicznego

.............................................................................................................................................................................