Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w "Szkoleniu z zakresu nabycia umiejętności diagnozowania lokalnych zasobów pomocy społecznej oraz problemów społecznych, w kontekście opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin/powiatu z wykorzystaniem ścieżki reintegracji dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", które odbędą się w dniach:

  • 11.12.2015 r. w Warszawie
  • 14.12.2015 r. w Radomiu

 

 

Lista uczestników na szkolenie - 11.12.2015 r. (Warszawa)
Lista uczestników na szkolenie - 14.12.2015 r. (Radom)

 

UWAGA !!!
Zmiana miejsca szkolenia w Radomiu.
Nowe miejsce szkolenia: Hotel Iskra, przy ul. Planty 4 w Radomiu

Jednocześnie informujemy, że na szkolenie w Radomiu są jeszcze wolne miejsca. Prosimy o polecenie szkolenia znajomym.