W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w JM Hotel w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień”. Była ona podsumowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień a jednocześnie spotkaniem absolwentów 100-godzinnego studium „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które od 2012 roku organizowane jest przez Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej.
 
W obradach wzięli udział znakomici goście, a wśród nich m.in.: p. Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; p. Ewa Waluk, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymiw Głównym Inspektoracie Sanitarnym; p. Danuta Janusz, Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorzy gminnych programów, przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich, kuratorzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, terapeuci, psychologowie, asystenci rodziny oraz osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką i rozwiązywania problemów uzależnień, w sumie 150 osób.
 
 
Konferencję rozpoczęła Katarzyna Łukowska, zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiając najważniejsze wnioski z pierwszych w Polsce ogólnopolskich badań dotyczących postaw i kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dorota Jaszczak-Kuźmińska, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaprezentowała temat „Zapomniane ofiary wojen domowych – o sytuacji dziecka w rodzinie z problemem przemocy”. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy mogli wysłuchać Katarzynę Okulicz-Kozaryn, kierownika w Dziale Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przybliżyła problematykę FASD, płodowe zaburzenia alkoholowe – rozpowszechnienie, konsekwencje oraz możliwości pomocy.
Drugiego dnia konferencji p. Artur Malczewski z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN przedstawił uczestnikom nowe substancje psychoaktywne oraz problem narkotyków i narkomanii (epidemiologia oraz podejmowane działania).
 
 
P. Piotr Oniszk z Wydziału ds. Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej omówił europejskie standardy w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Zostały one zaczerpnięte z międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej pn. „Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU” (Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE). MCPS, jako jedyna instytucja samorządowa w Polsce, uczestniczyła w projekcie, w roli Partnera. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną w tym roku przez MCPS skróconą wersję standardów typu EQUS „Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – krótki przewodnik”, bazującą na podręczniku EMCDDA, niezwykle cenną i przydatną pozycję dla praktyków w obszarze profilaktyki uzależnień.
 
  
Wszystkim gościom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do współpracy w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
 
IMG 4054
 IMG 4068 aIMG 4082 pIMG 4067