Aktualności

Szanowni Państwo, okres Świąt to czas szczególny ale i okazja do wielu niepożądanych zdarzeń losowych, wynikających z osłabienia relacji międzyludzkich, poczucia osamotnienia czy kryzysu psychicznego -

dlatego właśnie teraz przypominamy o kampanii, prowadzonej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i naszych partnerów pod nazwą: Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu.

20 grudnia 2017 roku, w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 62 a w Warszawie miało miejsce ważne spotkanie świąteczne, w którym uczestniczyli Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz kadra naszego Centrum.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy w wolnej chwilce, którą być może zechcą Państwo w okresie Świąt dla nas znaleźć -