Aktualności

 
 
W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w JM Hotel w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień”. Była ona podsumowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień a jednocześnie spotkaniem absolwentów 100-godzinnego studium „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które od 2012 roku organizowane jest przez Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej.

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w "Szkoleniu z zakresu nabycia umiejętności diagnozowania lokalnych zasobów pomocy społecznej oraz problemów społecznych, w kontekście opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin/powiatu z wykorzystaniem ścieżki reintegracji dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", które odbędą się w dniach:

  • 11.12.2015 r. w Warszawie
  • 14.12.2015 r. w Radomiu