Aktualności

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach pn. "Stosowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla osób korzystających z pomocy społecznej w nowym okresie programowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach 07.12.2015 r., 08.12.2015 r., 09.12.2015 r., w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów do udziału w konferencji: "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się w dniu 16.09.2015 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4, w Warszawie.