Aktualności

W dniu 10 października 2017 r.  Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjął informację  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie lub powierzenierealizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.