Aktualności

W dniach od 15 stycznia 2018 do 18 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wizyta ta jest rezultatem projektu pn. „Stymulowanie wschodzących lokalnych sektorów gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP”. Ideą projektu jest wsparcie władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także agencji rozwoju w zakresie wypracowania skutecznej polityki w dziedzinie przedsiębiorczości, która sprzyja rozwojowi nowych sektorów gospodarki, jak również specjalizacji łańcuchów dostaw w poszczególnych miastach i regionach.