Seminarium: Organizowanie pomocy dla dzieci cudzoziemskich przebywających na terenie Mazowsza, wymagających podjęcia interwencji przez instytucje i organizacje pomocy i aktywnej integracji

On Grudzień 07, 2017

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Seminarium

Hits: 559

Oceń:

   

ZAPROSZENIE

NA SEMINARIUM

Organizowanie pomocy dla dzieci cudzoziemskich przebywających na terenie Mazowsza, wymagających podjęcia interwencji przez instytucje i organizacje pomocy i aktywnej integracji

  Termin:

29 i 30 listopada 2017 r. – 2 (dwa ) jednodniowe seminaria

 

 Miejsce:

ul. Ratuszowa 5, Warszawa

(siedziba Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego)

 

Uczestnicy:

Przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej, organizacji pozarządowych

Formularz zgłoszeniowy

Program

Lista uczestników