Szkolenie "Edukator Profilaktyki Uzależnień"

Od Sierpień 29, 2018 00:00 aż Listopad 30, 2018 07:57

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez damian

Kategorie: Szkolenia

Hits: 3615

Oceń:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu "Edukator Profilaktyki Uzależnień" realizowanym przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju z Warszawy.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Planowane są cztery szkolenia "Edukator Profilaktyki Uzależnień". Poniżej przedstawiamy terminy dwóch najbliższych szkoleń, a terminy pozostałych dwóch szkoleń podamy w najbliższych tygodniach. W każdym szkoleniu weźmie udział 20-30 osób, które w procesie realizacji szkolenia będą podzielone na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Szkolenie skierowane dla osób pracujących na terenie woj. mazowieckiego

 

Zapraszamy na kolejne dwa szkolenia pn. "Edukator Profilaktyki Uzależnień" - 

III szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć: - Nabór zakończony

1 sesja: 29.08.2018 r.-31.08.2018 r.

2 sesja: 13.09.2018 r.–14.09.2018 r.

3 sesja: 01.10.2018 r.-03.10.2018 r.

4 sesja: 18.10.2018 r.–19.10.2018 r.

IV szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć: - Nabór zakończony

1 sesja: 17.09.2018 r.-19.09.2018 r.

2 sesja: 08.10.2018 r.–10.10.2018 r.

3 sesja: 25.10.2018 r.-26.10.2018 r.

4 sesja: 15.11.2018 r.–16.11.2018 r.

 

Szkolenia zrealizowane lub w trakcie realizacji: - Nabór zakończony
I szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć:
1 sesja: 09.05.18r. - 11.05.18r.
2 sesja: 23.05.18r. - 25.05.18r.
3 sesja: 14.06.16r. - 15.06.18r.
4 sesja: 28.06.18r. - 29.06.18r.

II szkolenie - terminy poszczególnych sesji zajęć: -Nabór zakończony
1 sesja: 15.05.18r.- 17.05.18r.
2 sesja: 06.06.18r.- 08.06.18r.
3 sesja: 20.06.18r.- 21.06.18r.
4 sesja: 12.07.18r.- 13.07.18r.

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie):

- Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu:

- Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie - w załącznikach.

PROGRAM I ZASADY UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju

www.konstruktywny.eu

 

Zgłoszenia:

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 1

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 2

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 3

LISTA OSÓB - SZKOLENIE NR 4

Osoby odpowiedzialne za informację dotyczącą ww. szkolenia:

- z ramienia Fundacji Konstruktywnego Rzowoju: Edyta Borkowska - tel. 695 920 709 lub  tel. 22 779 70 98

- z ramienia MCPS: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska - tel. 22 622 42 32 w. 69;

 

.........................................................................................................................................................................................................................................