Seminarium - "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"

Od Czerwiec 15, 2018 13:51 aż Lipiec 11, 2018 15:51

W ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez damian

Kategorie: Seminarium

Hits: 2011

Oceń:
 
Seminarium - "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"
Termin: 11 lipca 2018r.
Miejsce: Sala konferencyjna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
                ul.Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
 
zdjęcie Pan Piotr Piskozub

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą:

 

Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej”

które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018r. w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul.Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

 

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

 

 

Seminarium to związane jest z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

Osobą prowadzącą seminarium będzie Pan Piotr Piskozub -  doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;

 

adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor

kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

 

 

 

 

Odbiorcami seminarium mogą byćosoby zatrudnione w instytucjachpomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

 

Informacje organizacyjne

  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.

  • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium oraz serwis kawowy i obiad

  • Liczba miejsc ograniczona (35 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń

  • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl w dniu 29 czerwca 2018r. do godziny 16-tej.

 

Zgłoszenia na seminarium

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2018r. do godziny 14-tej na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email:

 

 

Kontakt

Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych, Elwira Ociepka-Owczarek,

tel.: (22) 622 42 32 wew. 46, e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ RODO

RODO W POMOCY SPOŁECZNEJ

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH