Seminarium - "Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej"

Od Czerwiec 15, 2018 14:01 aż Lipiec 12, 2018 16:01

W ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez damian

Kategorie: Seminarium

Hits: 1720

Oceń:
Termin: 12 lipca 2018r.
Miejsce: Sala konferencyjna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
                ul.Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą:

Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej”, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul.Nowogrodzkiej 62a (VI pietro). Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).


Tematem przewodnim tego seminarium będzie podział kompetencji w zakresie wsparcia rodziny, najważniejsze obszary współpracy a także nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji.


Osobą prowadzącą seminarium będzie Pani Agnieszka Olszewska - prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji.


Odbiorcami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjachpomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

Informacje organizacyjne

  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.

  • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium oraz serwis kawowy i obiad

  • Liczba miejsc ograniczona (35 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń

  • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl w dniu 29 czerwca 2018r. do godziny 16-tej.

 

 

 

Zgłoszenia na seminarium

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2018r. do godziny 14-tej na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email:

 

 

Kontakt

Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych, Elwira Ociepka-Owczarek,

tel.: (22) 622 42 32 wew. 46, e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

 

PROGRAM

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH