SZKOLENIA: "PROFILAKTYKA I NIWELOWANIE SKUTKÓW STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Od Wrzesień 05, 2018 00:00 aż Wrzesień 19, 2018 23:57

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 3218

Oceń:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach trzydniowych dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy pt. „Profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”.

Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Szkolenie opracowane zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019” przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Odbiorcy:

Osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej, kuratorzy, policjanci, pracownicy oświaty, służby zdrowia, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

Informacje organizacyjne:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.

Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie, nocleg, transport.

Liczba osób: 2 x 60

Terminy szkolenia:

1. 5.09.2018 r. - 7.09.2018 r.

LISTA UCZESTNIKÓW

2. 17.09.2018 r. – 19.09.2018 r. - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

LISTA UCZESTNIKÓW

Miejsce szkolenia:

Hotel Trylogia Centrum Konferencyjno-Bankietowe, ul. Poniatowskiego 46, 05-22 Warszawa

Dla uczestników szkolenia zapewniony jest transport w dwie strony.

Miejsce zbiórki:

ZMIANA MIEJSCA ZBIÓRKI !!!!

Transport będzie z parkingu od strony ul. Marszałkowskiej vis a vis Teatru Dramatycznego przy Pałacu Kultury i Nauki.

Zbiórka o godz. 8.30

Zwracamy się z prośbą o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie CZYTELNIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: renata.goral@mcps.com.pl

do dnia:

1. 21.08.2018 r.

2. 3.09.2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyniki rekrutacji:

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl

W przypadku rezygnacji ze szkolenia, na miejsce będzie kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Kontakt:

Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych

Renata Góral, tel. 22 622 42 32 wew. 63