SZKOLENIE: "UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ZAPOBIEGANIE I ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY"

Od Sierpień 28, 2018 00:09 aż Sierpień 30, 2018 23:09

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 1501

Oceń:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży”, które odbędą się w terminach:

SZKOLENIE 1: 28.08.2018 r.

LISTA UCZESTNIKÓW

SZKOLENIE 2: 29.08.2018 r.

LISTA UCZESTNIKÓW

SZKOLENIE 3: 30.08.2018 r.

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (VI piętro). Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Osobami prowadzącymi szkolenie będą Pani Monika Walentowicz – mgr pielęgniarstwa, Pani Natalia Salik-Zielińska – mgr psychologii, specjalizacja kliniczna, oraz Pani Halina Salik - mgr pielęgniarstwa.

Odbiorcami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych na terenie województwa mazowieckiego.

PROGRAM RAMOWY

HARMONOGRAM

Zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do wyczerpania miejsc nie później jednak niż do dnia 21 sierpnia 2018r. na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: pawel.kowalski@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Informacje organizacyjne:

• Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem,

• Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy,

• Liczba miejsc ograniczona (20 uczestników na każde szkolenie) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

• Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, w dniu 24 sierpnia 2018r. do godziny 16-tej.