SZKOLENIE PT. "LUSTRACJA W SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH"

On Wrzesień 13, 2018

W ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez damian

Kategorie: Szkolenia

Hits: 258

Oceń:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Lustracja spółdzielni socjalnych”

Szkolenie poprowadzi trener: Waldemar Żbik

 

Waldemar Żbik: trener, doradca który od 2006 r. zajmuję się spółdzielczością socjalną, w tym:

 • przez cztery lata prowadził Spółdzielnię Socjalną „Szansa i Wsparcie” w Chorzowie
 • pomagał w zakładaniu lub prowadzeniu kilkudziesięciu spółdzielni socjalnych m.in. w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim

Waldemar Żbik posiada doświadczenie w:

 • przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w oparciu o metody aktywne, w tym w szczególności w następujących tematach: spółdzielczość socjalna (w tym m.in. zakładanie spółdzielni, podstawy formalno – prawne funkcjonowania, źródła finansowania działalności, zarządzanie spółdzielnią socjalną); przedsiębiorczość społeczna (w tym formy organizacyjno prawne, dobre praktyki, czynniki sukcesu), biznes plan firmy społecznej, analiza rynkowa i finansowa jako podstawa oceny pomysłu na biznes,
 • doradztwie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym przygotowanie biznes planu spółdzielni socjalnej, zagadnienia formalno – prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • Ocenie pomysłów na biznes, w tym ocena formularzy zgłoszeniowych i biznes planów,
 • Prowadzeniu bloga www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl, w tym opracowanie i dystrybucja m.in. kursów e-mail dot. prowadzenia spółdzielni socjalnej, sprzedaż zaawansowanych produktów informacyjnych dot. spółdzielczości socjalnej.

Zakres tematyczny i program szkolenia

Zakres tematyczny:

Zakres merytoryczny szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

1)    Jak wyjść z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.

2)    Jak przygotować do niej spółdzielnie socjalną (obowiązki wynikające z aktów prawnych).

3)    Kto przeprowadza lustrację. Jak wygląda proces lustracji.

4)    Lustracja jako element wizerunkowy, element samooceny oraz proces kształtowania jakości organizacji.

 

Ramowy harmonogram szkolenia: w załączeniu 

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna (VI piętro)

Termin:  13.09.2018 r.

Liczba miejsc: 25 osób

Uczestnicy szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli spółdzielni socjalnych.

Informacje organizacyjne:

 • Rejestracja uczestników w dniu 13.09.2018 rozpocznie się o godz. 8:00 do 09:00, początek szkolenia o godz. 09:00, zakończenie o godz. 16:15
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie:

 • formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: aneta.sepka@mcps-efs.pl  do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00.

Lub

 • Formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePx-g1QmL7fPjel5yjApVeQSYOBP3XsExK_QnSE_AQjDhNYw/viewform?usp=sf_link                   który należy przesłać do dnia do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.plwww.es.mcps-efs.pl w dniu 03 września 2018 r. do godziny 14.00

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE

Kontakt:

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, Aneta Sępka tel.: 22/622 42 32 wew. 46,  e-mail: aneta.sepka@mcps-esf.pl

 

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ON-LINE