PUŁTUSK: I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

Od Wrzesień 27, 2018 00:00 aż Wrzesień 28, 2018 18:05

W

Wysłany przez admin

Kategorie: Konferencja

Hits: 2013

Oceń:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji pn. „I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego” poświęconej roli pomocy społecznej we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w tym związanego z uzależnieniami.

Cel konferencji:

Przedstawienie założeń funkcjonowania grup samopomocowych, ich wpływ na funkcjonowanie osób z chorobą psychiczną. Wskazanie potencjalnych korzyści
i możliwości, jakie przynosi tworzenie się grup samopomocowych oraz uzmysłowienie jaką rolę one pełnią w powrocie do społeczeństwa osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, również związanego z uzależnieniem.

Odbiorcy:

Osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej (OPS, ŚDS, PCPR, WTZ), służby zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

PROGRAM KONFERENCJI

Informacje organizacyjne:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z konferencją.

Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą konferencję, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, wyżywienie, nocleg.

Liczba osób:

150

Termin konferencji:

27.09.2018 r. - 28.09.2018 r.

Miejsce konferencji:

MILORD Hotel & Restauracja Sp. z o.o. Kleszewo 43, 06-100 Pułtusk

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zapewnionego przez MCPS (w obie strony).

Miejsce zbiórki: Pałac Kultury i Nauki od strony Al. Jerozolimskich przy kinie Kinoteka o godz. 8.00.

Odjazd autokaru o godz. 8.20.

LISTA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie na konferencję:

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie CZYTELNIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: cezary.kowalski@mcps.com.pl do 14.09.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyniki rekrutacji:

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie: www.mcps.com.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, na miejsce będzie kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Kontakt:

Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych

Cezary Kowalski, tel. 22 622 42 32 wew. 48