fbpx
Menu Zamknij

20 lat po reformie samorządowej – kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim

Od czasów reformy samorządowej zmieniła się praca służb społecznych. W ubiegłym tygodniu pracownicy socjalni mieli okazję podsumować 20 lat funkcjonowania na nowych zasadach. Uroczystą galę zorganizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a wydarzenie uświetnili zarówno członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, jak i eksperci zajmujący się tą tematyką. Poza wspomnieniami, podsumowaniami pojawiła się też dyskusja o kondycji tego sektora. Gala była również okazją do wręczenia licznych nagród.

Konferencja „20 lat po reformie samorządowej – kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim” odbyła się w Warszawie i zgromadziła 200 pracowników socjalnych. Aleksander Kornatowski – p.o. dyrektora MCPS, otwierając konferencję, podkreślił wagę polityki społecznej i dziękował wszystkim za wkład, jaki wnoszą w poprawę życia mieszkańców Mazowsza. Swoimi refleksjami na początek podzieliła się również Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora ds. społecznych MCPS.

Goście mieli okazję wysłuchać wykładu „Stare i nowe wyzwania stojące przed służbami społecznymi w Polsce – kontekst krajowy i regionalny” wygłoszonego przez prof. nadzw. dr. hab. Mirosława Grewińskiego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie). Zwrócił on uwagę na główne kierunki rozwoju usług społecznych, które należy modernizować i rozwijać w szybszym tempie niż dotychczas. Zaprezentował nowe usługi dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób samotnych, a także wskazał na innowacje jako napęd dla rozwoju usług społecznych. Wnioski były oczywiste: stały rozwój usług społecznych, edukacja zawodowa w kierunku opieki społecznej, stworzenie systemu usług, zwiększanie świadomości społeczeństwa o polityce społecznej, współpraca na wszystkich poziomach i zwiększenie nakładów finansowych na usługi społeczne.

Nie zabrakło również głosu eksperta z MCPS – wykład o przewrotnym tytule „Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Ocena zasobów pomocy społecznej jako analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej” wygłosił Piotr Nowak-Skyrpan – kierownik Wydziału Badań Społecznych w MCPS.

Spotkanie miało część panelową. Pierwszy z paneli – ekspercki, moderowany przez prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego, skupił wokół tematu prof. Barbarę Szatur-Jaworską, dr Joannę Staręgę-Piasek, Jana Lityńskiego, dr. Michała Boniego i Stefana Dunin-Wąsowicza. Dyskusja skupiała się wokół bieżącej sytuacji służb socjalnych oraz kierunków rozwoju. Zauważono również konieczność wsparcia finansowego polityki społecznej ze środków UE.

Kolejny panel był głosem praktyków. Zaproszeni do niego zostali Małgorzata Lewandowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Monika Nojbert – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zuzanna Grabusińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Cezary Dusio – zastępca dyrektora ds. integracji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Jacek Jeziórski – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce. Była to próba znalezienia rozwiązania i kierunku myślenia o pomocy społecznej nie w kategorii kosztów, ale w kategorii inwestycji. Podkreślono również wagę rozwoju edukacji przyszłych służb socjalnych. Chodzi o staże i praktyki, podczas których uczniowie w zetknięciu z trudnymi rodzinami, zaniedbaniami psychicznymi oraz intelektualnymi podopiecznych, mogliby zweryfikować swoją gotowość do tego zawodu.

Podczas uroczystej gali Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego, dyr. Elżbieta Bogucka MCPS oraz dyr. Mariusz Budziszewski MCPS wręczyli dyplomy, które były reprintem dzieła artystki młodego pokolenia Julii Cybis (zamknięta kolekcja z numeracją reprintów). Nagrodzone zostały 32 osoby za szczególnie osiągnięcia w pomaganiu innym, ciepłe i otwarte serca oraz wielką empatię. Szczególne wyrazy uznania (również w formie dyplomów, z nr 1 oraz 2) zostały przekazane przez dyrekcję MCPS Elżbiecie Lanc oraz marszałkowi województwa Adamowi Struzikowi za działalność w obszarze polityki społecznej i ogromne zaangażowanie na rzecz ludzi w potrzebie, wykraczające poza obowiązki wynikające z pełnionych przez nich funkcji. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez MCPS w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania otrzymali wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Skrzata Helpika – maskotkę, którą szyją seniorzy z Centrum Aktywnego Seniora w Mławie. To wyjątkowe miejsce, w którym codziennie ok. 40 osób uczestniczy w dziennym wspólnym życiu, tworząc, bawiąc się i miło spędzając czas. W ten sposób chcą dać znać światu, że mogą jeszcze coś zrobić dla innych.

Opublikowany w Aktualności

Powiązane