fbpx
Menu Zamknij

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – SPOTKANIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE W SUBREGIONACH

Od maja do sierpnia 2018 r. w subregionach Mazowsza odbyły się spotkania konsultacyjno – informacyjne z zakresu pieczy zastępczej organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz jego oddziałów zamiejscowych.

Spotkania te odbyły się w: Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja), Płocku (5 czerwca), Ciechanowie (15 czerwca) i ostatnie w Warszawie (23 sierpnia).

W spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób – przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny – głównie pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin, rodzin z dziećmi – w każdym z subregionów.

Celem spotkań było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawienie szerokiego zakresu współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów, a także zmian w planowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W pierwszej części spotkań omawiana była tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, współpracy ośrodka adopcyjnego działającego w danym subregionie z podmiotami działającymi tam lokalnie, zagadnień w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także omawiana była oferta pomocy ośrodka adopcyjnego na rzecz współpracujących podmiotów.

W drugiej części spotkania była poruszana kwestia pieczy zastępczej z uwzględnieniem specyfiki danego subregionu z wykorzystaniem danych z Oceny zasobów pomocy społecznej (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin).

Następnie prezentowana była działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jego organizowanie stanowi zadanie własne samorządu województwa zlecone do prowadzenia przez organizację pozarządową. Jest to mazowiecka placówka interwencyjna umiejscowiona w Otwocku, przeznaczona dla dzieci i niemowląt do 1 roku życia, urządzona w standardzie szpitalnego oddziału niemowlęcego, dysponująca 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej.

Spotkania z osobami zajmującymi się kwestiami pieczy zastępczej w subregionach – dzięki dyskusji, wymianie doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji z obszaru dziecka i rodziny oraz obserwacjom nowych tendencji – były dla nas bardzo cenne, zwłaszcza w przededniu wejścia od 1 stycznia 2019 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowany w Aktualności, Wydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane