Menu Zamknij

“DOBRE PRAKTYKI DLA MAZOWSZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” – RELACJA

Dwa dni, dziesięć godzin wykładów i paneli dyskusyjnych, dwudziestu prelegentów, dwustu pięćdziesięciu uczestników, którzy wzięli udział w konferencji pt. „Dobre Praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, która została zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali merytorycznych i bardzo interesujących bloków tematycznych. Konferencję rozpoczęli: Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dr Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora KBPN, Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora PARPA oraz Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS.

Konferencję rozpoczął wykład dr Leszka Mellibrudy, który  zaprezentował mechanizm działań uzależnieniowych i pokazał dlaczego reklamy szkodzą. Prelegent skupił się na ich negatywnych skutkach i uzmysłowił, że reklamy zachęcając dzieci do niepotrzebnych zakupów, przywiązując do markowych produktów, prowadzą do lekceważenia innych, zachęcają do niezdrowego jedzenia i mają negatywny wpływ na poczucie własnej wartości.

Zagadnienia związane z reklamą były również przedmiotem prezentacji Anny Puchacz-Kozioł, radcy prawnego z PARPA, która na przykładach konkretnych reklam i akcji promocyjnych pokazała, jak rozpoznać łamanie prawa przez koncerny produkujące napoje alkoholowe. Ze smutkiem trzeba przyznać, że w wielu przypadkach jest to „walka z wiatrakami”.

Zdaniem Katarzyny Łukowskiej, zastępcy dyrektora PARPA, jednym z najsilniej oddziałowujących sposobów na walkę z uzależnieniami i łamaniem prawa jest „ban – konsekwentny zakaz reklamowania napojów alkoholowych, nie profilaktyka”. Jej wykład dotyczący wydatków w ramach gminnych programów kwestionowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz PARPA, zaprezentował perspektywę prawną i merytoryczną problemu. Prelegentka przedstawiła przykłady wydawania pieniędzy z tak zwanego „korkowego”, które przesuwane są tam, gdzie nie powinny być.

Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, specjalistka psychologii klinicznej i psychoterapeuta przedstawiła wykład pt.: „Krótkoterminowa terapia par w procesie zdrowienia w uzależnieniu”, podczas którego wykazała, że ta forma terapii może być świetnym uzupełnieniem leczenia w chorobie alkoholowej, pomagając rodzinie ponownie nawiązać więzi i nauczyć się komunikować w zupełnie nowej sytuacji. 

Drugi dzień konferencji poświęcony był profilaktyce i programom rekomendowanym w przeciwdziałaniu uzależnieniom. W pierwszym panelu – moderowanym przez Piotra Oniszk z Wydziału ds. Profilaktyki Uzależnień MCPS – dr Piotr Jabłoński, dyrektor KBPN zaprezentował problem narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych i narkomanii w Polsce, dr Bogusława Bukowska opowiedziała o wspieraniu samorządu terytorialnego w tworzeniu i wdrażaniu programów przeciwdziałania narkomanii, zaś Małgorzata Dalmata z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN przedstawiła dane dotyczące realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Samorządu Terytorialnego w 2017 roku.

Podczas drugiego panelu dyskusyjnego zostały poruszone zagadnienia programów rekomendowanych, profilaktyki i działań samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom rozmawiali Agnieszka Busz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z Urzędu Miasta Płocka, Jadwiga Gawkowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Anna Borucka z Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBPN, Wojciech Targos, kierownik Świetlic Środowiskowych w Wołominie, Jacek Ruszczewski, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz moderujący panel Sławomir Pietrzak z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Poza wymianą doświadczeń uczestnicy panelu stworzyli mapę marzeń dotyczącą tegoż zagadnienia: profilaktyka powinna być przedmiotem obowiązkowym już od najmłodszych lat, wzmocnienie kontroli w dostępności do używek, budowanie kompetencji wśród osób, które zajmują się profilaktyką oraz tworzenie rekomendowanych programów, a przede wszystkim, aby to człowiek był ważniejszy od pieniędzy. Jeśli te marzenia się spełnią, to walka z uzależnieniami będzie na pewno łatwiejsza.

Ostatni panel dotyczył uzależnień behawioralnych, w tym tych wirtualnych, które w dzisiejszych czasach są wszechobecne. Jak zauważyła Pani Elżbieta Lanc, otwierając konferencję: „Kiedyś walczyliśmy z alkoholem, narkotykami, a teraz musimy się skupić również na e-uzależnieniach, które są wielkim zagrożeniem dla relacji naszych i naszych dzieci”. W panelu wzięli udział Danuta Muszyńska, kierownik Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, KBPN, dr Magdalena Rowicka, psycholog z Instytutu Psychologii i Akademii Pedagogiki Specjalnej, Marcin Sochocki, socjolog z Fundacji Poza Schematami, moderatorem panelu był dr Adam Krzyżanowski (MCPS).

Aleksander Kornatowski, dyrektor MCPS, zamykając konferencję zaprosił uczestników do współpracy i obiecał, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie nadal podejmowało działania na rzecz promocji wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu profilaktyki uzależnień, aby ich wdrażanie pozytywnie wpływało na skuteczną walkę z uzależnieniami.

Konferencja pt. “Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”
Uczestnicy konferencji MCPS
Konferencja pt. “Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”
Konferencja pt. “Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć pod linkiem:  www./facebook.com/mcpswarszawa/

 

 

Opublikowany w Aktualności, Wyroznione

Powiązane