fbpx
Menu Zamknij

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2018 R.

9 lipca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2018 rok”.

Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawia natężenie występowania problemów społecznych na Mazowszu, a także zasoby instytucji pomocy i aktywnej integracji służące przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców Mazowsza.

Na podstawie tych informacji samorządy lokalne przy współpracy z innymi partnerami społecznymi mają możliwość ustalenia hierarchii potrzeb oraz zaplanowania budżetu w zakresie polityki społecznej na następny rok.

Dane do sporządzenia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla województwa mazowieckiego zostały zebrane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy pomocy jednolitego w skali całego kraju nowego formularza umieszczonego w systemie informatycznym Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczny raport przedstawia dane z uwzględnieniem podziału województwa na nowe jednostki statystyczne, tj. region mazowiecki regionalny i region stołeczny warszawski.

Dodatkowo prezentujemy Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego jako wskaźnik regularnego i cyklicznego pomiaru zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym poszczególnych gmin Mazowsza.

Barometr przedstawia analizę danych, pokazuje tendencje i umożliwia określenie stopnia oddalenia poszczególnych lokalnych wspólnot samorządowych od osiągnięcia zakładanych celów określonych w przyjętej przez samorząd Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Barometr jest także wyznacznikiem dla monitorowania celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2018 r.

Opublikowany w Aktualności, Wyroznione

Powiązane