fbpx
Menu Zamknij

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA DO SPRAW STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwana RKE, zgodnie z art. 118 ust.1a i ust. 1d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 i Dz.U. 2019, poz. 271), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r., poz. 486), Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 309/12 z dnia 2 listopada 2012 r., jest usytuowana przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej:

Przewodnicząca: Joanna Truszkowska
Zastępca/Sekretarz:  Dorota Matuszak
Róża Nowak
Krystyna Chojecka
Jerzy Możdżonek

Do zadań Komisji należą m.in.:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  • udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji, posiedzeniach grup roboczych Komisji oraz wyjazdowych posiedzeniach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62 A
02-002 Warszawa

tel.: 22 622 33 06; 22 622 44 32, mcps@mcps.com.pl

Osoba do kontaktu: Renata Góral, tel. (22) 622 42 32, wew.63, renata.goral@mcps.com.pl

Opublikowany w Aktualności, Komunikaty

Powiązane