Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ: „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Oferty zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019

Opublikowany w Aktualne Otwarte Konkursy Ofert, Aktualności

Powiązane