Menu Zamknij

Budynki dostępne nie tylko dla niepełnosprawnych ruchowo

Posiedzenie międzyresortowego Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, odbywające się 15 listopada 2016 r., poświęcone było dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Posiedzeniu przewodniczył Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz.

Środowiska osób niepełnosprawnych od dawna upominają się o wprowadzenie regulacji dotyczącej potrzeby stosowania dostosowań także dla osób niepełnosprawnych sensorycznie, m.in. oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, a dla osób niesłyszących informacji świetlnej albo zamieszczania w formie pisemnej na tablicach informacyjnych treści komunikatów głosowych.

Z udogodnień w dużej mierze skorzystają również osoby starsze, które wraz z wiekiem są mniej sprawni pod względem ruchowym, słuchowym i wzrokowym.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl

 

Opublikowany w Archiwum

Powiązane