fbpx
Menu Zamknij

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. “ZASADY BEZPIECZNEGO KONTAKTU Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (PRZYMUS BEZPOŚREDNI). METODY PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SYTUACJACH TRUDNYCH A ZASTOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO”. MCPS.PSP/433-1-6-2/2019

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. “Zasady bezpiecznego kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi (przymus bezpośredni). Metody  pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach trudnych a zastosowanie przymusu bezpośredniego”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy kadr instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji społecznej, organizacji pozarządowych i służb pracujących z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego w kontekście przestrzegania praw tych osób.

 Odbiorcy:

Osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej, pracownicy oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych i służb bezpośrednio pracującymi  z osobami, którego dotyczy temat szkolenia.

 Informacje organizacyjne:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.

Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek.

Limit miejsc:

W każdym szkoleniu może wziąć udział do 20 osób.

Terminy szkoleń i miejsce szkolenia:

1)      29.10.2019 r.– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa, VI piętro – sala konferencyjna

2)      30.10.2019 r.– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa, VI piętro – sala konferencyjna

3)      04.11.2019 r. – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, Warszawa,  ul. Nowy Zjazd 1, IV piętro

Ramowy harmonogram szkolenia

8:45 – 9:15

Rejestracja uczestników (30 min)

9:15 – 10:45

Aspekty prawne stosowania przymusu bezpośredniego

10:45 – 11:00

I przerwa kawowa (15 min)

11:00 – 12:30

Czym jest przymus dla jednostki wobec której go zastosowano? Konsekwencje stosowania przymusu. Praktyki stosowane przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego (teoria versus praktyka)

12.30 – 13:00

II przerwa kawowa (30 min)

13:00 – 13:45

Jak unikać sytuacji determinujących konieczność użycia przymusu bezpośredniego?

13:45 – 14:00

III przerwa kawowa (15 min)

14:00 – 15:00

Metody dokumentowania przymusu bezpośredniego

Uwagi

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń, lub ich odwołania. Jeżeli takie nastąpią, każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie o nich poinformowany.

Wyniki rekrutacji:

LISTA UCZESTNIKÓW 

Zgodnie z prośbą od wykładowczyni zachęcamy do podzielenia się podczas szkolenia historiami oraz „przypadkami” mającymi miejsce podczas pracy związanej z tematem szkolenia.

 W przypadku rezygnacji ze szkolenia, na miejsce będzie kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Kontakt:

Wydział Programów Społecznych

Paweł Kowalski, tel. 22 692 46 29 wew. 206


28.10.2019 r. 08:50

wytworzył: Paweł Kowalski

umieścił: Damian Piekut

ostatnia aktualizacja: 28.10.2019 r. 11:50

Opublikowany w Archiwum

Powiązane