fbpx
Menu Zamknij

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OBSZARZE „DZAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 234/27/19 ogłosił  nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze w podobszarze: „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od  28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze. 

Uchwała

Załącznik nr 2 do uchwały – nabór do komisji konkursowej

Załącznik nr 2.1 -zgłoszenie osoby

Opublikowany w Archiwalne otwarte konkursy ofert, Archiwum

Powiązane