Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT (POLITYKA SENIORALNA) – ROZSTRZYGNIĘCIE

W dniu 22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 854/138/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – zmieniona

Rozstrzygnięcie konkursu – zadanie 1


W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 575/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu – zadanie 1

Rozstrzygnięcie konkursu – zadanie 2

Rozstrzygnięcie konkursu – zadanie 3

Rozstrzygnięcie konkursu – zadanie 4

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie


W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze –„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W następujących zadaniach publicznych:

1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;

2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym;

3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;

4) Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego do 6 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 622 42 32 w. 43.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc od 13 do 19 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)   osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a;

2)   za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

3)   za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie  wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, nr tel.: 22 622 42 32 w. 43

1 UCHWAŁA POLITYKA SENIORALNA

2 OGŁOSZENIE KONKURSOWE

3 NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

4 FORMULARZ DO NABORU DO KOMISJI

Zad nr 1 – ocena formalna

Zad nr 2 – ocena formalna

Zad nr 3 – ocena formalna

Zad nr 4 – ocena formalna


11.02.2020 15:50
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Piotr Lejzerowicz
ostatnia aktualizacja: 23.06.2020 13:52

 

 

Opublikowany w Archiwum

Powiązane