Menu Zamknij

Otwarte spotkanie dotyczące „bonów społecznych”!

Serdecznie zapraszamy seniorów z Warszawy i okolic na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące regionalnego system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych. 

Operatorem wsparcia jest Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, które w latach 2018-2020 w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r. 

Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1 850,00 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne. 

Podczas spotkania zostaną omówione:

  • cele i zakres wsparcia w formie bonów społecznych; 
  • zasady przyznawania i rozliczania wsparcia w formie bonów społecznych;
  • zasady wypełniania wniosku o udzielenie bonu społecznego.  

Dodatkowo będą mogli Państwo uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z ubieganiem się o bon społeczny oraz z realizacją i rozliczaniem tego rodzaju wsparcia. 
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa (sala konferencyjna VI p.).
 
Więcej informacji o wsparciu w formie bonów społecznych można znaleźć na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce BONY DLA SENIORÓW lub pod nr telefonu (48) 360 00 46.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane