Menu Zamknij

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło regulamin konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017.

W 2017 roku, maksymalna kwota dotacji będzie wynosiła 200 tys. zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.-200 tys. zł w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

  • popularyzację zdrowego trybu życia,
  • rozwój wolontariatu osób starszych,
  • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
  • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Więcej informacji na stronie http://www.mpips.gov.pl

 

Opublikowany w Archiwum

Powiązane