fbpx
Menu Zamknij

Trzeci Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

15 czerwca 2018 r. w Warszawie w kinie Praha odbył się Trzeci Sejmik Senioralny, który poprowadził Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej. Na początku spotkania Goście wysłuchali przemówienia Adama Struzika skierowanego do seniorów. Pan Marszałek mówił o tym, że seniorzy są bardzo ważnym elementem polityki naszego regionu. Wszystkich zgromadzonych przywitała Elżbieta Lanc.

Następnie Artur Pozorek przedstawiając politykę senioralną na Mazowszu, omówił wybrane kierunki działań w polityce senioralnej oraz założenia do Wojewódzkiego Programu Działań na Rzecz Seniorów z Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2022.

Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać również Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Janusza Sobolewskiego. Pan Dyrektor przedstawił inicjatywy w zakresie zdrowia skierowane do seniorów z województwa mazowieckiego, a Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Mirosław Krusiewicz, serdecznie zaprosił do udziału w Senioriadach organizowanych w województwie mazowieckim.

Kolejnymi wystąpieniami był wykład pt. “Międzypokoleniowość w rodzinie – jak ją pielęgnować we współczesności?” prof. dr hab. Anny Brzezińskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykład pt. “Przestrzeń samorządów lokalnych dla tworzenia relacji międzypokoleniowych” Pana Karola Mojkowskiego z Fundacji Legalna Kultura, wieloletniego praktyka zawodowego, który współpracuje z samorządami gminnymi i ich mieszkańcami.

Na zakończenie Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej omówiła diagnozę problemów, ograniczeń i możliwości korzystania z różnych usług i produktów dla seniorów z Mazowsza. Były to wybrane wnioski z badania przeprowadzonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2017 roku.

Trzeci Sejmik Senioralny podsumowano częścią artystyczną. Wystąpił zespół wokalny ART STYL, który działa w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane