Menu Zamknij

Wolny Uniwersytet Cyfrowy – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pragnie poinformować Państwa o możliwości wzięcia udziału osób powyżej 65 roku życia z terenu Mazowsza w projekcie nauczania Seniorów korzystania z komputerów i Internetu w ramach nowatorskiej inicjatywy Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego.  

Uruchomienie takiego projektu planuje Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FEE) w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursu.

Obecnie Fundacja jest w trakcie pozyskiwania Partnerów projektowych, którymi mogą być:

  • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem;
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów.

Szczegółowe informacje o projekcie w liście do gmin Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Wypełniony formularz porozumienia prosimy odsyłać na adres mailowym kontakt@free.org.pl.

Więcej informacji  pod nr tel. 22 843 14 28.

 

 

Opublikowany w Archiwum

Powiązane