fbpx
Menu Zamknij

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

26 kwietnia 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało kolejne spotkanie w sprawie wypracowania zasad współpracy ze środowiskami senioralnymi. Tym razem gościliśmy w siedzibie MCPS przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.

Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Artur Pozorek przedstawił założenia tematyczne polityki senioralnej w województwie mazowieckim na lata 2018-2022. Podczas spotkania rozmawiano na temat filarów współpracy, zwłaszcza dotyczących 2018 roku. Przedstawione zostały założenia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Seniorów. Omówione zostały najczęściej zgłaszane problemy, z którymi borykają się Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczestnicy chętnie zgłaszali swoje uwagi, propozycje oraz oczekiwania, aby Wojewódzka Rada Seniorów była prężnie działającym gremium.

Podczas spotkania zostały przedstawione dwie prezentacje gości zaproszonych przez MCPS. Barbara Pióro, ekspert ds. danych osobowych, przeprowadziła wykład nt. “RODO – Nowe podejście do ochrony danych. Jak wdrożyć – 8 kroków” w związku obowiązkiem wdrożenia zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dariusz Kraszewski zaprezentował natomiast “Korzyści płynące z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym”. Prezentacja spotkała się z entuzjazmem zgromadzonych gości. Prelegent podkreślił znaczenie głosu środowisk senioralnych oraz ich aktywności we wspieraniu wspólnot lokalnych we współpracy z władzami samorządowymi na terenie całej Polski.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane