fbpx
Menu Zamknij

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem rad seniorów

19 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Radami Seniorów, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elzbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Na Mazowszu obecnie działa 47 rad seniorów. Na spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli większości z nich.

Artur Pozorek przedstawił założenia tematyczne polityki senioralnej w województwie mazowieckim na lata 2018-2022. Podczas spotkania rozmawiano na temat filarów współpracy, zwłaszcza dotyczących 2018 roku. Zaproponowano założenia oraz działania Wojewódzkiej Rady Seniorów, a także omówiono najczęściej zgłaszane problemy Gminnych Rad Seniorów. Uczestnicy chętnie zgłaszali swoje uwagi i propozycje, aby Wojewódzka Rada Seniorów była prężnie działającym gremium.

W spotkaniu wziął również udział Jakub Wygnański, prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, który jest autorem licznych publikacji i wystąpień poświęconych głównie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, znaczeniu „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Wiele organizacji korzystało i korzysta z jego rad i doświadczenia. Podczas spotkania przedstawił wykład na temat partycypacji osób starszych w życiu społecznym oraz ciekawych innowacji skierowanych do seniorów.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane