fbpx
Menu Zamknij

Konsultacje społeczne projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017–2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017 – 2021.

Projekt zmiany obejmuje dodanie do zadań realizowanych w ramach Celu strategicznego nr 2 opracowanie i realizację Programu „Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością”.

Celem programu będzie wprowadzenie Karty upoważniającej do korzystania z ulg i preferencji finansowych udzielonych przez podmioty, które przystąpią do realizacji Programu.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do 4 września 2019 r.

Uwagi do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2019 r. w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
    ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
    ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Załączniki:

Projekt zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017 – 2021

Formularz konsultacyjny


14.08.2019 15:03
umieścił: Maciej Kluczyński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowany w Aktualności, Biuletyn Informacji publicznej, Konsultacje, Osoby z Niepełnosprawnością

Powiązane