fbpx
Menu Zamknij

Badanie GUS: Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomychktórego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza ES-S na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 12 czerwca 2020 r.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o przesyłanie formularzy na adresy mailowe pracowników Urzędu lub na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3; 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna.

W celu uzyskania pomocy w sprawach związanych z wypełnieniem formularza ES-S prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu, których adresy e-mail oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie.

W sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań proszę o kontakt:

  • Anna Bierońska-Picyk – a.bieronska-picyk@stat.gov.pl
  • Małgorzata Kwiecień – m.kwiecien@stat.gov.pl

Pod numerem telefonu 539-671-541 mogą Państwo uzyskać wyłącznie pomoc przy wypełnieniu formularza ES-S. Sprawy techniczne związane z odzyskiwaniem hasła, logowaniem się do Portalu Sprawozdawczego itp. można zrealizować tylko w kontaktach mailowych.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-wybranych-typow-spoldzielni,427,1.html

Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane