fbpx
Menu Zamknij

Programy

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który wyznacza kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej. KPRES należy traktować jako dokument kompleksowy, uwzględniający aktualne realia społeczne, gospodarcze i kulturowe, ale jednocześnie, poprzez swoją wewnętrzną strukturę i treść, jest dokumentem dynamicznym, otwartym na zjawiska i procesy, jakie mogą zajść w bliższej i dalszej perspektywie, a mające potencjalny wpływ na rozwój ekonomii społecznej [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za okres sierpień 2014 – grudzień 2015

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za okres sierpień 2014 - grudzień 2015 okładka

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za rok 2017

 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu 2013-2020

Raport z monitoringu Planu za lata 2014-2016

Raport z Monitoringu Planu za lata 2014-2016

Raport z monitoringu Planu za rok 2017

Raport z Monitoringu Planu za rok 2017

Raport z monitoringu Planu za rok 2018

Okładka monitoringu Planu za 2018 rok