Menu Zamknij

Materiały i relacja ze szkolenia w zakresie treningu motywacyjnego i profilaktyki wypalenia zawodowego

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i do pobrania skryptu szkoleniowego.

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).

Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka od rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego, komunikacji itp. Prowadząca posiada bardzo szerokie doświadczenie, którym podczas szkolenia bardzo chętnie się dzieliła podawała bardzo ciekawe przykłady i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych przez prowadzącą ćwiczeniach warsztatowych (ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza itp.).

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do kolejnych szkoleń i seminariów w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). W najbliższym czasie odbędą się seminaria nt.:

  1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej, w dniu 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji)
  2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w dniu 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji)
  3. Przemoc wobec osób starszych, w dniu 03.08.2018 r. (wkrótce odbędzie się rekrutacja).
Opublikowany w Ekonomia Społeczna

Powiązane