Menu Zamknij

Nowe narzędzie do finansowania zakupów w spółdzielniach socjalnych – praktyczne wskazania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wdrożenie nowego instrumentu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych – czyli także dla spółdzielni socjalnych, na rzecz walki z pandemią COVID-19 (pismo DZF-VI.7610.28.2020.ŁM z dn. 19.04.2020).

Propozycja ta pozwala Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonać zmian realizowanych projektów,  umożliwiając wprowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS (w tym spółdzielni socjalnych) i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jednym z tych działań jest umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES i PS, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących m.in.:

  • środki ochrony osobistej (np. maseczki ochronne, przyłbice) i środki higieniczne (np. dezynfekujące),
  • usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków) do instytucji, miejsc izolacji, kwarantanny, ewakuacji, ale też do domów osób wymagających wsparcia z powodu sytuacji związanej z pandemią,
  • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych, albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych,
  • usługi czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych,
  • wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Praktyczne omówienie tych propozycji znajdziecie państwo tutaj: zakupy_OWES_przewodnik_dla społdzielni_socjalnych

Materiał na podstawie, którego przygotowano przewodnik znajdziecie tutaj: rekomendacje MFiPR dot projektow OWES

Komunikat MFiPR dotyczacy czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, znajdziecie tutaj: Pismo dot stosowania Wytycznych CT 9_epidemia COVID-19 z uw. DP (1)

Źródło: http://ozrss.pl/nowe-narzedzie-do-finansowania-zakupow-w-spoldzielniach-socjalnych-praktyczne-wskazania/

Źródło obrazka: athree23 z Pixabay 

Opublikowany w Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane